REZULTATE OBȚINUTE

Rapoartele etapelor

Etapa I - 01.01 - 11.12 2017 - Finalizata

ACHIZIȚIA ȘI PROCESAREA DATELOR: PARTEA 1. DEZVOLTAREA PRODUSULUI DIGITAL

Rezumatul etapei

Această primă etapă reprezintă și partea cea mai mare a proiectului (12 luni din 18). Rezultatele propuse au fost atinse iar activitățile declarate au fost desfășurate în conformitatea cu planul de realizare după cum sunt detaliate și în acest raport. Întrucât informațiile colectate și descrierea activităților în detaliu ar fi depășit cu mult limita impusă pentru redactarea acestui raport, ele pot fi accesate pe acest website alături de anexe ale studiilor prezentate, posterele prezentate la conferințe sau alte fișiere digitale (3D, imagini) care nu au putut fi incluse în raportul oficial de etapă.

Activitățile acestei etape s-au conturat în jurul a 3 obiective: dezvoltarea bazei de date și a instrumentului informatic de administrare a cercetărilor efectuate în cele cinci zone declarate; colectarea și procesarea de date pentru caracterizarea stării de conservare a monumentelor istorice; colectarea de date pentru caracterizarea cadrului natural asociat monumentelor istorice. Un al patrulea obiectiv secundar dar de o importanță majoră pentru ambele tipuri de caracterizări este monitorizarea microclimatului celor cinci zone.

În acest sens a fost elaborat un calendar de campanii de teren. Pentru caracterizarea stării de conservare a schiturilor au fost utilizate tehnici de documentare 3D (fotogrametrie), documentare fotografică, investigare cu radar cu penetrare in sol (GPR), imagini în lumină UV și razantă, survol aerian cu 4 senzori. O parte din datele procesate sunt detaliate în acest raport. Acestea vor fi completate în primăvara anului viitor cu o nouă serie de înregistrări.

Caracterizarea cadrului natural s-a axat pe evaluarea bogăției specifice a speciilor și documentarea tipologiei petrologice si geomorfologice. Metodele de colectare pentru evaluarea speciilor au fost selectate atât pentru studiul comunității faunistice dintr-un perimetru de 25 m2 din jurul fiecărui adăpost rupestru dar şi pentru studiul faunei care utilizează aceste adăposturi rupestre ca refugiu. În această perioadă, din clasa nevertebratelor au fost identificate: 7 specii de Oniscidea, 12 specii de Diplopoda, 19 specii de Chilopoda, 11 specii de Opiliones şi 31 specii de Collembola. Au mai fost observate 4 specii de amfibieni și reptile și 44 specii de păsări. În etapa următoare un interes deosebit vor avea studiile cadrului natural de pe durata iernii, perioadă în care atât dinamica faunei cât și cea a geomorfologiei vor genera date importante.

Rezultatele cercetărilor sunt redactate în rapoarte (deocamdată intermediare) care vor fi incluse în baza de date a platformei construite. Aceasta este inclusă în website-ul proiectului, care pe lângă informațiile administrative obligatorii menține actualizat stadiul activităților desfășurate și prezintă într-un mod eficient rezultatele obținute.