PLANUL DE REALIZARE

Lista de activități și rezultate așteptate

Etapa I - 2017

Achiziția și procesarea datelor: Partea 1. Dezvoltarea produsului digital

Nr. Denumire activitate Rezultate asteptate
1.1 Evaluare preliminara in situ a monumentelor istorice si a cadrului natural inconjurator
 • Website-ul proiectului
 • Istoricul cercetarilor precedente
 • Calendarul campaniilor de teren
 • Proiectarea bazei de date
 • Raport asupra studiilor naturale. Partea 1
 • Baza de date
 • Raport al campaniei CH - sezon cald
 • Modele 3D ale monumentelor istorice - partea 1
1.2 Documentarea cercetarilor anterioare
1.3 Monitorizare de microclimat
1.4 Studii geomorfologice de teren pentru evaluarea dezastrelor naturale (partea 1)
1.5 Platformă integrată
1.6 Dezvoltarea bazei de date
1.7 Campania CH pentru sezon cald
1.8 Procesarea datelor din campania CH pentru sezon cald
1.9 Analize petrografice de laborator
1.10 Procesarea datelor statistice si cartare ArcGIS. Partea 1
1.11 Studii litostratigrafice si microtectonice pe teren. Partea 1
1.12 Studii geomorfologice de teren pentru evaluarea dezastrelor naturale (partea 2)
1.13 Evaluarea diversității taxonomice. Studii pentru prezența și distribuția speciilor. Partea 1
1.14 Evaluarea calității habitatului Partea 1
1.15 Colectarea periodică de date de microclimat

Etapa II - 2018

Achiziția și procesarea datelor - Partea 2: Validarea și diseminarea produsului

Nr. Denumire activitate Rezultate asteptate
2.1 Optimizare website si bază de date
 • Modele 3D ale monumentelor istorice -partea 2
 • Feedback al utilizatorilor bazei de date si a website-ului
 • Platforma digitala integrata pentru cercetarea patrimoniului cultural si natural
 • Publicatii stiintifice
 • Evaluarea starii de conservare actuale a peisajului cultural
 • Raport asupra studiilor naturale
 • Raport final al proiectului
2.2 Introducere de date în baza de date
2.3 Campania CH pentru sezon rece
2.4 Procesarea datelor din campania CH pentru sezon rece
2.5 Procesarea datelor statistice si cartare ArcGIS. Partea 2
2.6 Evaluarea posibilelor corelații dintre parametrii biotici si abiotici
2.7 Încheierea ciclului de monitorizare de microclimat
2.8 Evaluarea diversității taxonomice. Partea 2
2.9 Evaluarea calității habitatului. Partea 2
2.10 Studii litostratigrafice si microtectonice de teren. Prelevare de probe petrografice. Partea 2
2.11 Diseminare la nivel național si internațional
2.12 Raport de validare a modelului implementat din partea unui comitet extern specializat