În contextul actualelor provocări privind conservarea patrimoniului construit, se observă o creștere semnificativă a conștientizării protejării și documentării acestuia, la nivel global. În acest sens, în cadrul Fazei 14 (Cercetări pentru elaborarea unor măsuri sustenabile de conservare energetică a clădirilor de patrimoniu/ce găzduiesc colecții de patrimoniu, folosind sinergia metodelor optoelectronice I: monumentele ecleziale) al obectivului 3(Sinergia cercetărilor de frontieră pentru soluționarea provocărilor societale, alături de specializările inteligente “5.1 Optoelectronică” și “6.2 Tehnologii pentru economia circulară) Tinta 8 (Metode și tehnici optoelectronice integrative în sinergie cu provocarile globale), departamentul CERTO a dezvoltat un instrument online inovator inspirat din conceptul H-BIM (Historical – Building Information Modelling), pentru a gestiona și vizualiza datele complexe imagistice legate de starea de conservare a clădirilor istorice, cu accent pe studiul eficienței energetice a clădirilor istorice.

Rezultate Cheie:

Procedeu de coroborare a datelor imagistice multimodale

Am implementat o metodologie care leagă datele spațiale și geometrice ale elementelor culturale digitizate 3D, de informații imagistice specializate, multimodale, privind starea de conservare.

Platformă web cu vizualizator 3D Interactiv pentru Date Multimodale

A fost dezvoltată o platformă web prototip, Open-Access, care permite vizualizarea interactivă a datelor 3D și imagistice multimodale. Un demo al platformei este disponibil aici: Accesează Platforma.

Studiu de caz

Testarea platformei s-a realizat prin documentarea eficienței energetice a bisercii Sf Treime din Golești, județul Argeș. Au fost efectuate măsurători de digitizare 3D aeriene și terestre, imagistică termică aeriană și de la sol (cu două echipamente specializate diferite) și imagistică de fluorescență UV.

Diseminare și Recunoaștere Internațională

Am prezentat rezultatele noastre la conferințe internaționale precum RAA 2023 și am publicat un articol în revista Heritage.

Au fost organizate evenimente de popularizare a științei, precum Open Lab CERTO.