Monica Dinu

Monica Dinu

Cercetător Științific I - Coordonator

Monica Dinu este Cercetător Științific I în cadrul INOE2000. Deține un masterat în spectroscopie, plasmă, lasere și un doctorat în fizică obținut la Universitatea Politehnică din București. Principalele sale interese de cercetare și experiența sa se concentrează pe tehnicile spectroscopice cu laser pentru investigarea și diagnosticarea operelor de artă, precum și pe studii privind efectele laserelor în stare solidă asupra diferitelor materiale.

Roxana Rădvan

Roxana Rădvan

Cercetător Științific I - Fondator CERTO

Roxana a absolvit facultatea de Optică Aplicată și Mecanică Fină în 1990 la Universitatea Politehnica din București și a obținut titlul de doctor în Optică Neconvențională în anul 1996 în cadrul Academiei Tehnice a Armatei din București.

Luminița Ghervase

Luminița Ghervase

Cercetător Științific II

Luminița deține doctoratul în fizică, obținut în cadrul Universității din București. Principalele sale interese de cercetare includ utilizarea tehnicilor spectroscopice pentru investigarea obiectelor de patrimoniu cultural, cu accent pe spectrocscopia de fluorescență indusă de laser și spectroscopia de fluorescență cu raze X.

Laurențiu-Marian Angheluță

Laurențiu-Marian Angheluță

Cercetător Științific II

Laurențiu a absolvit Facultatea de Informatică și Fizică la Universitatea de Vest din Timișoara și a obținut atât masterul, cât și doctoratul în fizică la Universitatea din București. Principalul său domeniu de activitate este cercetarea metodelor de digitazare 3D a bunurilor de patrimoniu cultural. Abilitățile sale principale sunt fotografia, fotogrametria, operarea UAS, dezvoltarea de baze de date, web design.

Ioana Maria Cortea

Ioana Maria Cortea

Cercetător Științific III

Ioana deține un master în Știința Patrimoniului și un doctorat în fizică obținut în cadrul Universității Politehnica din București. Principalele sale interese de cercetare se concentrează pe aplicarea tehnicilor spectroscopice nedistructive în investigarea obiectelor de artă și arheologie. Competențe tehnice: spectroscopie vibrațională (IR, Raman), fluorescență cu raze X, analiză multivariată.

Andreea-Maria Pătrașcu

Andreea-Maria Pătrașcu

Asistent Cercetător

Andreea este licențiată în Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie în cadrul Universității Politehnica din București, iar în prezent urmează masteratul Design de Produs și Inginerie Inovativă la aceeași universitate. Domeniul ei de cercetare se axează pe investigații ale patrimoniului cultural folosind LDV (Laser Doppler Vibrometry) și aplicații de teledetecție UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

Lucian Cristian Ratoiu

Lucian Cristian Ratoiu

Cercetător Științific III

Lucian este licențiat în Arte Vizuale și are un master în același domeniu cu specializare în Conservare – Restaurare, ambele la Universitatea Națională de Arte din București. În 2020 a obținut doctoratul în Arte Vizuale cu o teză referitoare la Teoria Conservării. Aria sa de cercetare se referă la aplicarea analizei imagistice multispectrale și hiperspectrale în investigarea operelor de artă. O altă preocupare importantă a cercetării sale este aceea de a stabili o legătură între teoria, știința și practica restaurării și știința conservării.

Marilena Claudia Stancu

Marilena Claudia Stancu

Asistent Cercetător

Claudia deține un master in Valorizarea Patrimoniului prin marketingu-ul proiectelor culturale. Activitățile sale principale sunt axate pe management-ul datelor, întreținerea platformelor de cercetare și consultanță economică.

Luminița Constantin

Luminița Constantin

Tehnician

Luminița a absolvit în anul 2007 Colegiul Universitar de Tehnologii Asistate de Calculator din cadrul Facultății de Fizică, Universitatea din București. Activitatea ei se axează pe achiziția de date cu ajutorul colorimetrului și al microscoapelor, precum și pe digitizarea și introducerea în baze de date.

Cristian Dorojan

Cristian Dorojan

Tehnician

Cristian se ocupa de menținerea în stare perfectă de funcționare a echipamentelor și SDV-urilor, studierea documentației tehnice și asigurarea aprovizionării cu materii prime, materiale și DMM pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Victoria Atanassova

Victoria Atanassova

Alumni

Victoria deține un master în electronică cuantică și echipamente laser obtinut in cadrul Facultatii de Fizică a Universității din Sofia, precum și un doctorat în fizica undelor la Institutul de Fizică a Solidului de la Academia Bulgară de Științe. Experiența sa profesională cuprinde cercetări extinse în domeniul aplicării tehnicilor optoelectronice avansate pentru conservarea patrimoniului cultural, cu accent pe curățarea cu laser, caracterizarea materialelor și identificarea prin diverse metode, cum ar fi spectroscopia de defalcare indusă de laser, spectroscopia în infraroșu cu transformată Fourier, colorimetria etc.