Identification and treatment of pollutant agents effect on artistic components of historical buildings. Case Studies

Tra-arT X2C11

 20?? – 20??

traart

About

Acest proiect îsi propune implementarea metodologiilor avansate de restaurare pentru o strategie sustinuta de conservare aplicata pe monumente de piatra si cladiri istorice aflate în aria orasului Bucuresti si în afara lui. Acest proiect este un exemplu deosebit de consortiu multidisciplinar creat pentru aplicarea rezultatelor stiintifice în beneficiul societatii. Mai mult decât atât, el dezvolta o activitate concertata la nivel stiintific înalt, cu caracter inovativ si valoare aplicativa bazata pe un plan de diseminare profesional.

Procedurile inovatoare ce vor fi dezvoltate sunt bazate pe integrarea tehnicilor laser optimizate pentru curatarea pietrei si a decoratiunilor murale cu efect invaziv redus alaturi de abordarea conventionala a curatarii, consolidarii si tratamentelor de protectie a acestor materiale. Investigatii optimizate legate de curatarea laser a decoratiunilor murale vor fi efectuate cu sisteme operând la diferite lungimi de unda (1064nm, 532nm, 355nm, 266nm) în regim de lucru pulsat. Va fi efectuat un studiu sistematic al efectelor interactiunii dintre laser si materie în cazul operelor de arta cu scopul de a testa stabilitatea acestor materiale si posibilitatea curatarii lor cu laser în vederea unor interventii de conservare neinvaziva.

Santiere de restaurare pilot vor fi initiate de firmele de restaurare ELSE Design si DUCT împreuna cu INOE si rezultatele stiintifice obtinute în teren vor fi supervizate de UAB si UAD si vor fi coroborate cu studiile teoretice si cercetarea de laborator desfasurata de UPB-CNC si laboratorul de conservare al UAB. Conditiile de microclimat vor fi monitorizate cu echipament dezvoltat de AZEL. IMMurile din aria conservarii patrimoniului cultural (ELSE Design si DUCT) vor beneficia de transfer tehnologic în timpul acestui proiect. Restauratorii din aceste companii, studentii si masteranzii de la UAB si UAD vor fi instruiti în tehnicile avansate de investigare si restaurare ca parte a activitatilor lor specifice.