IMPLEMENT – Implementation and exploitation of the scientific research results in the restoration and conservation practice of cultural goods

CCDI – UEFISCDI – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0878/NR.55PCCDI ⁄ 2018

2018 – 2020

About

Implementarea și exploatarea rezultatelor cercetării științifice în practica restaurării și conservării bunurilor culturale este un proiect complex ce se referă la valorificarea cu maximă eficiență a rezultatelor avansate din cercetarea științifică de înalt nivel și cu aplicabilitate imediată în domeniul complex și vast al patrimoniului cultural. Proiectul construiește instrumente de coroborare a datelor experimentale și a cunoștințelor gestionate de institute de cercetare științifică, universități de profil și instituții publice responsabile de gestiunea patrimoniului cultural. Aceste instrumente, alături de programul comun de lucru în studii de caz, vor întări capacitatea de cercetare, nivelul de calitate, rigoarea impusă intervențiilor și în aceeași măsură validează cercetările în curs.