Departamentul M.T.O. (C.E.R.T.O.)

Departamentul nostru efectuează cercetări privind tehnicile avansate de restaurare și conservare a operelor de artă. Activitățile de cercetare sunt generate de noile cerințe din practica restauratorilor și conservatorilor. O experiență semnificativă a fost acumulată în cadrul proiectelor de cercetare multidisciplinare, iar o parte foarte importantă a experienței și a reputației dobândite a rezultat din diverse colaborări la fața locului. S-au acumulat rezultate importante în domeniul curățării cu laser, al controlului mediului și al monitorizării microclimatului, al metodelor de investigare noncontact, non și microinvazive, al tehnicilor de intervenție rapidă la distanță pentru investigarea, diagnosticarea și intervenția asupra patrimoniului cultural.

După mai mult de 20 de ani de cercetări naționale și internaționale promițătoare, activitatea departamentului se concentrează în prezent pe:

 • Integrarea de non-contact,
 • Monitorizarea on-line pe termen lung a microclimatului, a calității aerului și a factorilor de stres la monumente prin intermediul unei rețele wireless de senzori specializați;
 • Metode de investigare non(micro)-invazive, în special cu răspuns rapid pentru aplicații polivalente, evaluarea stării de conservare, predicția dinamicii de conservare a monumentelor/lucrărilor de artă; simulări;
 • Dezvoltarea de laboratoare deschise pentru acces on-line la infrastructură (în diferite scopuri: instruire, educație, experimente comune, consultanță de specialitate etc.);
 • Dezvoltarea unui atelier deschis de restaurare (laborator mobil) pentru monitorizarea la fața locului a anumitor parametri, prelungirea duratei campaniilor (timp de lucru efectiv extins), colaborări cu experți.

Direcții de lucru

Curățarea cu laser pentru restaurare

 • Metode și tehnici de curățare cu laser 2D de înaltă precizie (MicroLASER x – y)
 • Metode și tehnici de curățare cu laser de înaltă precizie 3D (MicroLASER x – y – z)
 • Controlul prin microscopie holografică on-line al îndepărtării de material induse de laser pentru restaurarea operelor de artă

 

Controlul microclimatului pentru protecția patrimoniului cultural

 • Măsurarea și interpretarea umidității relative și a temperaturii locale a aerului în clădiri vechi și muzee
 • Efectul poluanților și controlul acestora
 • Studii de decontaminare microbiologică
 • Determinarea umidității pereților

Investigații și diagnosticare

 

 • Investigație multispectrală de înaltă rezoluție (UV + VIS + NIR)
 • Termoviziune
 • Spectrografie (190nm – 900nm)
 • Spectroscopie cu laser (LIBS și LIF)
 • Radar de penetrare a solului (GPR)

Baze de date informaționale și digitizarea arhivelor

 • Sinteze privind protocoalele de curățare cu laser pe materiale organice și anorganice
 • Formulare bibliografice tematice
 • Atlase tematice privind comportamentul unor materiale specifice