Books, e-books and book chapters

 1. [e-book] - L.C. Ratoiu, A fi, sau a nu fi? Științele patrimoniului despre fals și autentic, Editura Top Form, ISBN: 978-606-080-003-3 (2020).
 2. [e-book] - A. Chelmuș, Aspecte ale condiţiilor de microclimat care influenţează măsurile de conservare din muzee, depozite şi monumente. Studii de caz, Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-91-6 (2019).
 3. [chapter] - A. Chelmuș, Investigaţii geofizice utilizând metoda GPR, în Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniş-Bozioru (Munţii Buzău) incluse în patrimoniul cultural naţional (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, p. 49-63, ISBN: 978-973-1944-58-6, p. 65-110 (2019).
 4. [chapter] - A. Chelmuș, Metode pentru obținerea de informații cantitative din imagistică cu raze X , în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 91-95 (2019).
 5. [chapter] - A. Gómez-Moron, P. Ortiz, R. Ortiz, J. Becerra, R. Gómez-Cañada, R. Rădvan, A. Chelmuș, L. Ratoiu, L. Ghervase, I.M. Cortea, C. Constantin, L. Angheluță. Non-destructive techniques applied to in situ study of Maqsura at Cordoba cathedral (Spain), in Science and Digital Technology for Cultural Heritage - Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk Assessment and Graphic Information Models - Proceedings of the 4th International Congress Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage (TECHNOHERITAGE 2019), CRC Press/Balkema), ISBN: 9780367363680, p. 338-342 (2019).
 6. [chapter] - A. Tirado-Hernández, J. Becerra, R. Ortiz, P. Ortiz, A. Gómez-Morón, L. Ghervase, I.M. Cortea, A. Chelmuș, R. Rădvan. In situ study by XRF and LDV of mural paintings in Magdalena church (Seville, Spain), in Science and Digital Technology for Cultural Heritage - Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk Assessment and Graphic Information Models - Proceedings of the 4th International Congress Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage (TECHNOHERITAGE 2019), CRC Press/Balkema, ISBN: 9780367363680, p. 343-347 (2019).
 7. [chapter] - A. Tirado-Hernández, J. Becerra, R. Ortiz, P. Ortiz, A. Gomez-Moron, L. Ghervase, I.M. Cortea, L. Angheluță, R. Rădvan, Non-destructive techniques applied to the study and diagnosis of ceramic and glazed terracotta tombs in Omnium Sanctorum church (Seville, Spain), in Science and Digital Technology for Cultural Heritage - Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk Assessment and Graphic Information Models - Proceedings of the 4th International Congress Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage (TECHNOHERITAGE 2019), CRC Press/Balkema, ISBN: 9780367363680, p. 348-352 (2019).
 8. [chapter] - A. Tirado-Hernández, R. Ortiz, P. Ortiz, J. Becerra, R. Rădvan, A. Chelmus, L. Ratoiu, Interlaboratory experience to evaluate the vulnerability of churches in Seville (Spain), in Science and Digital Technology for Cultural Heritage - Interdisciplinary Approach to Diagnosis, Vulnerability, Risk Assessment and Graphic Information Models - Proceedings of the 4th International Congress Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage (TECHNOHERITAGE 2019), CRC Press/Balkema, ISBN: 9780367363680, p. 409-413 (2019).
 9. [print] - C. Borș, R. Rădvan (eds.), Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții (Craft and prestige: the Hallstatt period hoards of bronze and iron objects from Tărtăria. Documenting a collection), vol. 1, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8 (2019).
 10. [chapter] - I.M. Cortea, Investigații de tip FTIR: Aplicații în arheologie, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 80-83 (2019).
 11. [chapter] - L. Ghervase, Investigații de tip XRF, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 72-75 (2019).
 12. [chapter] - L.C. Ratoiu, Caracterizarea stării de conservare a monumentelor istorice din ansamblul schiturilor rupestre Aluniş şi M-ţii Bozioru, în Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniş-Bozioru (Munţii Buzău) incluse în patrimoniul cultural naţional (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, p. 199-286 (2019).
 13. [chapter] - L.M. Angheluță, A. Chelmuș, Investigații aeriene. Coroborarea datelor rezultate în QGIS, în Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniş-Bozioru (Munţii Buzău) incluse în patrimoniul cultural naţional (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, p. 13-47 (2019).
 14. [e-book] - L.M. Angheluță, A.I. Chelmuș, L.C. Ratoiu, A. Petculescu, C.M. Munteanu, A. Giurginca (eds.), Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniș-Bozioru (Munții Buzău) incluse în patrimoniul cultural național (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6 (2019).
 15. [chapter] - L.M. Angheluță, Documentarea 3D a siturilor rupestre, în Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniş-Bozioru (Munţii Buzău) incluse în patrimoniul cultural naţional (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, p. 49-63 (2019).
 16. [print] - L.M. Angheluță, Practical guide and applications of photogrammetry in cultural heritage 3D digitization, Editura Mega, ISBN 978-606-020-106-9 (2019).
 17. [chapter] - L.M. Angheluță, Radiografiere și fotogrammetrie, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 84-90 (2019).
 18. [chapter] - M. Dinu, Investigații de tip LIBS, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 76-79 (2019).
 19. [chapter] - R. Rădvan, Optoelectronica pentru patrimoniu cultural sau despre cum se investighează optim, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 66-71 (2019).
 20. [print] - L.C. Ratoiu, Originea conceptului modern de monument istoric, Editura MEGA, Cluj‑Napoca, ISBN: 978-606-543-877-4 (2018).
 21. [print] - R. Rădvan, M. Dumbrăvician (eds.), Proceedings of Worldwide Open Workshop With Advanced Techniques for Cultural Heritage Conference, 23 November 2018, Măgurele, Editura UNARTE, București, ISBN: 978-606-720-071-3 (2018).
 22. [chapter] - I.M. Cortea, Problematici ale materialelor polimerice utilizate în practicile curente de conservare/restaurare. Aspecte fizico-chimice, în volumul bilingv român-englez: Imagini contemporane în atelier, Practici artistice și științifice, vol. II, ed. R. Demetrescu, Editura UNARTE, București, ISBN:978-606-720-070-6, p. 98-113 (2016).
 23. [chapter] - L. Ratoiu, R. Rădvan, Măsuri de conservare preventivă în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, în volumul bilingv român-englez: Folkmedia. Depozit folcloric multimedia, eds. S. Ispas, M. Bercovici, București, ISBN:978-973-0-22590-7, p. 47-70 (2016).
 24. [e-book] - R. Rădvan, L.C. Ratoiu, A. Chelmuș, M. Dinu, I.M. Cortea, L. Ghervase, L. Constantin, C. Constantin, C. Stancu, L.M. Angheluță, “The Assumption of the Holy Virgin” Church of Tismana Monastery – Documentation and investigations – Part II 2012-2016, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, Editura Top Form, ISBN: 0978-973-7626-82-0 (2016).
 25. [print] - R. Rădvan, M. Dumbrăvician (eds.), Proceedings of Worldwide Open Workshop With Advanced Techniques for Cultural Heritage Conference, 27-28 October 2016, Bucharest, Editura UNARTE, București, ISBN: 978-606-720-071-3 (2016).
 26. [e-book] - D.V. Ene, Beyond IT. Digital models of 8 monuments from Romania, Liverpool John Moores University, Liverpool, UK, ISSN/ISBN: 078-1-902-560-30-4 (2014).
 27. [chapter] - M. Simileanu, D.V. Ene, L. Ratoiu, I.M. Cortea, Aspects of the scientific investigations, in For tomorrow: Investigating new materials in the works of Alexandru Rădvan, eds. R. Demetrescu, D. Dochia, R. Rădvan, Archetype Publications Ltd, United Kingdom, ISBN: 9781909492110, p. 123-133 (2014).
 28. [print] - R. Demetrescu, D. Dochia, R. Rădvan (eds.), For tomorrow: Investigating new materials in the works of Alexandru Rădvan, Archetype Publications Ltd, United Kingdom, ISBN: 9781909492110 (2014).
 29. [e-book] - R. Rădvan, M. Dumbrăvician, L.C. Ratoiu, I. Olteanu, D.V. Ene, I. Ivănescu, L.M. Angheluță, M. Simileanu, I. Marcel, L. Constantin, “The Assumption of the Holy Virgin” Church of Tismana Monastery – Documentation and investigations – Part I 2009-2011, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, Editura Top Form, ISBN: 978-973-7626-84-4 (2014).
 30. [chapter] - D. Ene, Radar prospection for archaeology, in The unknown face of the artwork, eds. R. Rădvan, S. Akyüz, M. Simileanu, Istanbul Kultur University, ISBN: 978-605-4233-94-6, p. 61-67 (2012).
 31. [chapter] - L.M. Angheluță, Collaborative control concept for a teleoperated field investigation platform in the conservation of artworks, in The unknown face of the artwork, eds. R. Rădvan, S. Akyüz, M. Simileanu, Istanbul Kultur University, ISBN: 978-605-4233-94-6, p. 109-114 (2012).
 32. [chapter] - M. Simileanu, Laser cleaning applications. Case study at Trajan’s Monument from Brăila, Romania, in The unknown face of the artwork, eds. R. Rădvan, S. Akyüz, M. Simileanu, Istanbul Kultur University, ISBN: 978-605-4233-94-6, p. 79-86 (2012).
 33. [print] - R. Demetrescu, I. Beldiman, S. Gheorghiță, A. Guță, D. Dochia, R. Rădvan, A. Rădvan, Istorii contemporane în atelier: perspective artistice și științifice (Contemporary histories in the studio: Artistic and scientific perspectives), Editura UNARTE, ISBN: 978-606-8296-72-2 (2012).
 34. [chapter] - R. Rădvan, Întâlnire / De ce optoelectronica?, în volumul bilingv român-englez: Istorii contemporane în atelier: perspective artistice și științifice, eds. R. Demetrescu, I. Beldiman, S. Gheorghiță, A. Guță, D. Dochia, R. Rădvan, A. Rădvan, Editura UNARTE, ISBN: 978-606-8296-72-2, p. 27-35 (2012).
 35. [print] - R. Rădvan, M. Simileanu, Optoelectronica în conservarea patrimoniului cultural, Editura Cetatea de Scaun, ISBN: 978-606-537-119-4 (2012).
 36. [print] - R. Rădvan, S. Akyuz, M. Simileanu (eds.), The unknown face of the artwork, Istanbul Kultur University, ISBN: 978-605-4233-94-6 (2012).
 37. [print] - R. Rădvan, J.F. Asmus, M. Castillejo, P. Pouli, A. Nevin (eds.), Lasers in the Conservation of Artworks, Proceedings of the International Conference LACONA VIII, Sibiu, Romania, 21-25 Sep 2009, CRC Press (Taylor & Francis Group), ISBN: 978-0-415-580743-1 (2011).
 38. [chapter] - D. Ene, R. Rădvan, 3D laser reconstructions of Buddhist temple from Ladakh, in Lasers in the Conservation of Artworks - Proceedings of the International Conference LACONA 8, Sibiu, Romania, 21-25 September 2009, CRC Press, ISBN: 978-0415580731, p. 199-202 (2010).
 39. [chapter] - L.M. Angheluță, Editing protocol for the digital mapping of related imagistic investigations, in Lasers in the Conservation of Artworks - Proceedings of the International Conference LACONA 8, Sibiu, Romania, 21-25 September 2009, CRC Press, ISBN: 978-0415580731, p. 215-220 (2010).
 40. [e-book] - R. Rădvan, L.C. Ratoiu, A.S. Moldovan, D.V. Ene, M. Simileanu, L.M. Angheluță, S. Petrescu, M. Arhip, “The Holy Great Sovereigns Constantine and Helen Church” of Magurele, Ilfov County, Romania – Part I – Preparative research, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, Editura Top Form, ISBN: 978-973-7626-83-7 (2010).
 41. [chapter] - J. Hildenhagen, K. Dickmann, W. Mărăcineanu, R. Rădvan, Soot removal from artificial fresco models by KrF excimer laser, in Lasers in the Conservation of Artworks - Proceedings of the International Conference LACONA 7, Madrid, Spain, 17-21 September 2007, CRC Press, ISBN: 978-0415475969, p. 249-251 (2008).
 42. [print] - M. Castillejo, P. Moreno, M. Oujja, R. Rădvan, J. Ruiz (eds.), Lasers in the Conservation of Artworks, Proceedings of the International Conference LACONA VII, Madrid, Spain, 17–21 Sep 2007, CRC Press (Taylor & Francis Group), ISBN: 978-0-415-47596-9 (2008).
 43. [chapter] - M. Oujja, M. Castillejo, W. Mărăcineanu, M. Simileanu, R. Rădvan, V. Zafiropulos, D. Ferro, LIBS analysis of metal artefacts from Sucevita Monastery, Romania, in Lasers in the Conservation of Artworks - Proceedings of the International Conference LACONA 7, Madrid, Spain, 17-21 September 2007, CRC Press, ISBN: 978-0415475969, p. 133-139 (2008).
 44. [chapter] - M. Strlic, J. Kolar, G. Pajagic Bregar, V. Ljubic, R. Rădvan, M. Simileanu, W. Mărăcineanu, J. Hildenhagen, M. Castillejo, M., Oujja, W. Kautek, V. Zafiropulos, T. Sinigalia, O. Boldura, N. Melniciuc, Use of laser and optical diagnostic techniques on paper: The Pomelnic from Sucevita Monastery (Romania), in Lasers in the Conservation of Artworks - Proceedings of the International Conference LACONA 7, Madrid, Spain, 17-21 September 2007, CRC Press, ISBN: 978-0415475969, p. 357-360 (2008).
 45. [chapter] - W. Kautek, M. Oujja, M. Castillejo, J. Hildenhagen, V. Ljubic, M. Simileanu, W. Mărăcineanu, R. Rădvan, V. Zafiropulos, N. Melniciuc, G. Pajagic Bregar, M. Strlic, Laser cleaning and multi-method diagnostics of textile pieces of art, in Lasers in the Conservation of Artworks - Proceedings of the International Conference LACONA 7, Madrid, Spain, 17-21 September 2007, CRC Press, ISBN: 978-0415475969, p. 371-374 (2008).
 46. [chapter] - R. Rădvan, COST G7 action creates a durable instrument for advanced research implementation in artwork conservation by laser, in Lasers in the Conservation of Artworks - Proceedings of the International Conference LACONA 5, Osnabrück, Germany, 15-18 September 2003, Springer, ISBN: 978-3540229964, p. 381-387 (2005).
 47. [chapter] - V. Lazic, F. Colao, R. Fantoni, L. Fiorani, A. Palucci, J. Striber, A. Santagata, A. Morone, V. Spizzicchino, Spectroscopic monitoring of the laser cleaning applied to ancient marbles from Mediterranean areas, in Lasers in the Conservation of Artworks - Proceedings of the International Conference LACONA 5, Osnabrück, Germany, 15-18 September 2003, Springer, ISBN: 978-3540229964, p. 451-456 (2005).
 48. [chapter] - R. Rădvan, A. Rudnic, N. Popovici, D. Savastru, R. Savastru, C. Comșia, Comparative study of the various pigments with different ages after controlled laser irradiation process, in Lasers in the Conservation of Artworks - Proceedings of the International Conference LACONA 4, Paris, France, 11-14 September 2001, International Council on Monuments and Sites, p. 337-340 (2001).