Books, e-books and book chapters

 1. [e-book] - L.C. Ratoiu, A fi, sau a nu fi? Științele patrimoniului despre fals și autentic, Editura Top Form, ISBN: 978-606-080-003-3 (2020).
 2. [e-book] - A. Chelmuș, Aspecte ale condiţiilor de microclimat care influenţează măsurile de conservare din muzee, depozite şi monumente. Studii de caz, Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-91-6 (2019).
 3. [chapter] - A. Chelmuș, Investigaţii geofizice utilizând metoda GPR, în Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniş-Bozioru (Munţii Buzău) incluse în patrimoniul cultural naţional (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, p. 49-63, ISBN: 978-973-1944-58-6, p. 65-110 (2019).
 4. [chapter] - A. Chelmuș, Metode pentru obținerea de informații cantitative din imagistică cu raze X , în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 91-95 (2019).
 5. [print] - C. Borș, R. Rădvan (eds.), Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții (Craft and prestige: the Hallstatt period hoards of bronze and iron objects from Tărtăria. Documenting a collection), vol. 1, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8 (2019).
 6. [chapter] - I.M. Cortea, Investigații de tip FTIR: Aplicații în arheologie, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 80-83 (2019).
 7. [chapter] - L. Ghervase, Investigații de tip XRF, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 72-75 (2019).
 8. [chapter] - L.C. Ratoiu, Caracterizarea stării de conservare a monumentelor istorice din ansamblul schiturilor rupestre Aluniş şi M-ţii Bozioru, în Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniş-Bozioru (Munţii Buzău) incluse în patrimoniul cultural naţional (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, p. 199-286 (2019).
 9. [chapter] - L.M. Angheluță, A. Chelmuș, Investigații aeriene. Coroborarea datelor rezultate în QGIS, în Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniş-Bozioru (Munţii Buzău) incluse în patrimoniul cultural naţional (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, p. 13-47 (2019).
 10. [e-book] - L.M. Angheluță, A.I. Chelmuș, L.C. Ratoiu, A. Petculescu, C.M. Munteanu, A. Giurginca (eds.), Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniș-Bozioru (Munții Buzău) incluse în patrimoniul cultural național (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6 (2019).
 11. [chapter] - L.M. Angheluță, Documentarea 3D a siturilor rupestre, în Cercetări multidisciplinare pentru evaluarea stării de conservare a unor situri rupestre din zona Aluniş-Bozioru (Munţii Buzău) incluse în patrimoniul cultural naţional (2017-2018), Editura Top Form, ISBN: 978-606-8550-68-8, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, p. 49-63 (2019).
 12. [print] - L.M. Angheluță, Practical guide and applications of photogrammetry in cultural heritage 3D digitization, Editura Mega, ISBN 978-606-020-106-9 (2019).
 13. [chapter] - L.M. Angheluță, Radiografiere și fotogrammetrie, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 84-90 (2019).
 14. [chapter] - M. Dinu, Investigații de tip LIBS, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 76-79 (2019).
 15. [chapter] - R. Rădvan, Optoelectronica pentru patrimoniu cultural sau despre cum se investighează optim, în volumul bilingv român-englez: Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții, vol. 1, eds. C. Borș, R. Rădvan, Editura Istros a Muzeului Brăilei “Carol I”, ISBN: 978-606-654-337-8, p. 66-71 (2019).
 16. [print] - L.C. Ratoiu, Originea conceptului modern de monument istoric, Editura MEGA, Cluj‑Napoca, ISBN: 978-606-543-877-4 (2018).
 17. [print] - R. Rădvan, M. Dumbrăvician (eds.), Proceedings of Worldwide Open Workshop With Advanced Techniques for Cultural Heritage Conference, 23 November 2018, Măgurele, Editura UNARTE, București, ISBN: 978-606-720-071-3 (2018).
 18. [chapter] - I.M. Cortea, Problematici ale materialelor polimerice utilizate în practicile curente de conservare/restaurare. Aspecte fizico-chimice, în volumul bilingv român-englez: Imagini contemporane în atelier, Practici artistice și științifice, vol. II, ed. R. Demetrescu, Editura UNARTE, București, ISBN:978-606-720-070-6, p. 98-113 (2016).
 19. [chapter] - L. Ratoiu, R. Rădvan, Măsuri de conservare preventivă în Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, în volumul bilingv român-englez: Folkmedia. Depozit folcloric multimedia, eds. S. Ispas, M. Bercovici, București, ISBN:978-973-0-22590-7, p. 47-70 (2016).
 20. [e-book] - R. Rădvan, L.C. Ratoiu, A. Chelmuș, M. Dinu, I.M. Cortea, L. Ghervase, L. Constantin, C. Constantin, C. Stancu, L.M. Angheluță, “The Assumption of the Holy Virgin” Church of Tismana Monastery – Documentation and investigations – Part II 2012-2016, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, Editura Top Form, ISBN: 0978-973-7626-82-0 (2016).
 21. [print] - R. Rădvan, M. Dumbrăvician (eds.), Proceedings of Worldwide Open Workshop With Advanced Techniques for Cultural Heritage Conference, 27-28 October 2016, Bucharest, Editura UNARTE, București, ISBN: 978-606-720-071-3 (2016).
 22. [e-book] - D.V. Ene, Beyond IT. Digital models of 8 monuments from Romania, Liverpool John Moores University, Liverpool, UK, ISSN/ISBN: 078-1-902-560-30-4 (2014).
 23. [chapter] - M. Simileanu, D.V. Ene, L. Ratoiu, I.M. Cortea, Aspects of the scientific investigations, in For tomorrow: Investigating new materials in the works of Alexandru Rădvan, eds. R. Demetrescu, D. Dochia, R. Rădvan, Archetype Publications Ltd, United Kingdom, ISBN: 9781909492110, p. 123-133 (2014).
 24. [print] - R. Demetrescu, D. Dochia, R. Rădvan (eds.), For tomorrow: Investigating new materials in the works of Alexandru Rădvan, Archetype Publications Ltd, United Kingdom, ISBN: 9781909492110 (2014).
 25. [e-book] - R. Rădvan, M. Dumbrăvician, L.C. Ratoiu, I. Olteanu, D.V. Ene, I. Ivănescu, L.M. Angheluță, M. Simileanu, I. Marcel, L. Constantin, “The Assumption of the Holy Virgin” Church of Tismana Monastery – Documentation and investigations – Part I 2009-2011, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, Editura Top Form, ISBN: 978-973-7626-84-4 (2014).
 26. [chapter] - D. Ene, Radar prospection for archaeology, in The unknown face of the artwork, eds. R. Rădvan, S. Akyüz, M. Simileanu, Istanbul Kultur University, ISBN: 978-605-4233-94-6, p. 61-67 (2012).
 27. [chapter] - L.M. Angheluță, Collaborative control concept for a teleoperated field investigation platform in the conservation of artworks, in The unknown face of the artwork, eds. R. Rădvan, S. Akyüz, M. Simileanu, Istanbul Kultur University, ISBN: 978-605-4233-94-6, p. 109-114 (2012).
 28. [chapter] - M. Simileanu, Laser cleaning applications. Case study at Trajan’s Monument from Brăila, Romania, in The unknown face of the artwork, eds. R. Rădvan, S. Akyüz, M. Simileanu, Istanbul Kultur University, ISBN: 978-605-4233-94-6, p. 79-86 (2012).
 29. [print] - R. Demetrescu, I. Beldiman, S. Gheorghiță, A. Guță, D. Dochia, R. Rădvan, A. Rădvan, Istorii contemporane în atelier: perspective artistice și științifice (Contemporary histories in the studio: Artistic and scientific perspectives), Editura UNARTE, ISBN: 978-606-8296-72-2 (2012).
 30. [chapter] - R. Rădvan, Întâlnire / De ce optoelectronica?, în volumul bilingv român-englez: Istorii contemporane în atelier: perspective artistice și științifice, eds. R. Demetrescu, I. Beldiman, S. Gheorghiță, A. Guță, D. Dochia, R. Rădvan, A. Rădvan, Editura UNARTE, ISBN: 978-606-8296-72-2, p. 27-35 (2012).
 31. [print] - R. Rădvan, M. Simileanu, Optoelectronica în conservarea patrimoniului cultural, Editura Cetatea de Scaun, ISBN: 978-606-537-119-4 (2012).
 32. [print] - R. Rădvan, S. Akyuz, M. Simileanu (eds.), The unknown face of the artwork, Istanbul Kultur University, ISBN: 978-605-4233-94-6 (2012).
 33. [print] - R. Rădvan, J.F. Asmus, M. Castillejo, P. Pouli, A. Nevin (eds.), Lasers in the Conservation of Artworks, Proceedings of the International Conference LACONA VIII, Sibiu, Romania, 21-25 Sep 2009, CRC Press (Taylor & Francis Group), ISBN: 978-0-415-580743-1 (2011).
 34. [e-book] - R. Rădvan, L.C. Ratoiu, A.S. Moldovan, D.V. Ene, M. Simileanu, L.M. Angheluță, S. Petrescu, M. Arhip, “The Holy Great Sovereigns Constantine and Helen Church” of Magurele, Ilfov County, Romania – Part I – Preparative research, Editura Univers Științific, ISBN: 978-973-1944-58-6, Editura Top Form, ISBN: 978-973-7626-83-7 (2010).
 35. [print] - M. Castillejo, P. Moreno, M. Oujja, R. Rădvan, J. Ruiz (eds.), Lasers in the Conservation of Artworks, Proceedings of the International Conference LACONA VII, Madrid, Spain, 17–21 Sep 2007, CRC Press (Taylor & Francis Group), ISBN: 978-0-415-47596-9 (2008).