Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România

Program Sectorial 2019

2019 – 2020

About

Proiectul urmărește înțelegerea fenomenelor de degradare în vederea unor măsuri de conservare preventivă a monumentelor situate în spațiul rural, reducerea riscului folosirii unor materiale necorespunzătoare în cazul conservării și restaurării monumentelor din spațiul rural, stabilirea metodelor și tehnicilor pentru evaluarea și monitorizarea intervențiilor de conservare/restaurare a construcțiilor tradiționale rurale din România, conștientizarea proprietarilor monumentelor istorice privind importanța și necesitatea întreținerii corecte a acestora și evitarea folosirii unor materiale incompatibile și ireversibile.