Ce este GIS?

GIS (Sistem informațional geografic) este un sistem creat pentru a vizualiza, stoca, analiza și procesa informații distribuite spațial și temporal. Informațiile pot fi stocate atât sub formă grafică (imagini, hărți, vectori, figuri etc.) cât și sub formă de valori și text în baze de date. Datorită versatilității, acest sistem poate fi utilizat în arheologie, studii de impact, transport, logistică, telecomunicații etc.

În cadrul acestui proiect, a fost realizat un pachet integrator de date utilizând QGIS, una din cele mai cunoscute și utilizate platforme de tip GIS. Platforma poate fi modificată în funcție de necesitățile utilizatorului prin adăugarea de plugin-uri ce pot fi scrise în Python / C++ (de către echipa de dezvoltare a software-ului Qgis sau de utilizatori) sau adăugarea plugin-urilor deja existente.

Conținutul pachetului

Acest pachet include datele obținute prin survol aerian cu senzori imagistici termic, multispectral și fotografic. Aceste date sunt rezultate în urma procesării în programe speciale și sunt adaptate pentru utilizarea în programe de tip GIS, sub forma de mozaicuri ortorectificate și georeferențiate, compatibile cu utilizarea în sisteme informaționale geografice.

Pentru o bună coroborare a datelor in QGIS înainte de importarea rezultatelor tehnicilor imagistice aeriene este indicată adăugarea unui prim strat de informație care să conțină o hartă satelitară sau rutieră georeferențiată. Aceasta este utilă în scopul verificarii preciziei datelor ce urmează a fi coroborate si oferă o „continuitate” vizuală utilizatorului în cazul existenței mai multor zone investigate alăturate, creând o legătură între acestea, în cazul nostru a fost utilizata harta Google Road.