Construcții tradiționale

Metode și tehnici inovative pentru evaluarea intervențiilor de conservare-restaurare și urmărirea de conservare a construcțiilor tradiționale din România

Proiectul urmărește înțelegerea fenomenelor de degradare în vederea unor măsuri de conservare preventivă a monumentelor situate în spațiul rural, reducerea riscului folosirii unor materiale necorespunzătoare în cazul conservării și restaurării monumentelor din spațiul rural, stabilirea metodelor și tehnicilor pentru evaluarea și monitorizarea intervențiilor de conservare/restaurare a construcțiilor tradiționale rurale din România, conștientizarea proprietarilor monumentelor istorice privind importanța și necesitatea întreținerii corecte a acestora și evitarea folosirii unor materiale incompatibile și ireversibile.

Obiective

1.

Stabilirea ansamblului de tehnici de analiză, investigare și evaluare a conformității materialelor cu standardele în domeniu, precum și a stării de conservare a construcțiilor tradiționale din România

2.

Studiul patrimoniului tradițional construit – cercetări privind inventarul, specificul și cazuistica, relevante în stabilirea stării de conservare

3.

Diseminarea rezultatelor cercetării către categorii de beneficiari și elaborarea măsurilor de implementare a rezultatelor în practica curentă

Consorțiu

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000

Institutul dezvoltă cercetări fundamentale și aplicative în domeniul optoelectronicii, chimiei analitice și ingineriei mecanice, aliniinduse direcțiilor științifice vitale ale Spațiului European de Cercetare.

Str. Atomiștilor nr 409, Măgurele, România, cod poștal 077125
Tel. +40 (0) 21 457 45 22 ; Fax: +40 (0) 21 457 45 22;
E-mail: inoe@inoe.ro; Web: https://www.inoe.ro

CEPROCIM

Societate comercială cu experientă de peste 70 ani de consultantă si cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul cimentului, materialelor de constructii si al materialelor de restaurare.

Bulevardul Preciziei nr.6. sector 6, București, România, cod poștal 062203
Tel. +(4021)3188884 ; Fax: (4021)3188876 ;
E-mail: office@ceprocim.ro; Web: https://www.ceprocim.ro

golesti 01

ICECHIM

Este un institut de tradiție (înființat in 1950 din iniţiativa marelui savant român, academicianul C.D. Neniţescu) în dome-niul cercetărilor chimice, cu o infrastructură impresionantă ca-re este în continuă modernizare, cu echipe de cercetare inter și trans disciplinare, cu competente științifice dovedite prin nume-roase publicații în reviste de prestigiu și participări la manifestări științifice de renume.

Spl. Independentei nr. 202, sector 6, București, O.P. 35, CP 174 cod poștal 060021
Tel. 021-315.32.99; Fax: 021-312.34.93;
E-mail: office@icechim.ro; Web: https://www.icechim.ro

Muzeul Golesti

Istoria acestui loc începe în 1640 când Stroe Leurdeanu și Vișa din Golești decideau să construiască, la poalele dealurilor pline cu vii de la Ștefănești, un conac și toate acareturile lui. Timp de aproape trei veacuri, generații ale familiei Golescu au trăit, au luptat, fie cu sabia, fie cu condeiul, pentru țara și neamul lor.
Pe 7 iunie 1939, regele Carol II a decretat transformarea ansamblului feudal în muzeu, pentru a păstra vie memoria acestei fami-lii de patrioți.

Strada Radu Golescu nr. 34, Ștefănești, județul Argeș cod poștal 117717
Tel. 0248266364; Fax: 0248265148;
E-mail: contact@muzeulgolesti.ro; Web: https://www.muzeulgolesti.ro